Skövde

 

Nyeport

Projekt: Nyeport, Ombyggnad för ungdomens hus

Byggherre: Skövde kommun

Uppdrag: Projektledn/PBL
Projektkostn: 9 mkr

Klart: 2012