Skövde

 

Förskola

Projekt: Förskola Trädgårdsstaden, Skövde

Beställare: Skövde kommun, Ingemar Linusson

Entreprenadform: Generalentreprenad

Uppdrag: Projektledning

Projekt kostnad: ca 27,5 mkr

Byggstart: 2011